Pua de Granadillo 3mm

Una pua amb un so brillant però amb el punt càlid que dona la fusta de granadillo.

Propietats del Granadillo:

Prové principalment de Cuba i països tropicals, una de les fustes de més duresa del món, compacte de gra fi amb una densitat de 1250 Kg/m3 molt utilitzada per a la fabricació d’instruments musicals sobretot de vent per la seva estabilitat i resistència a la humitat. Poca afectació de la suor dels dits.

Duresa
Durabilitat
Rapidesa: