Pua de Bulnesia per a Baix

Pua de fusta de Bulnesia. Conegut també com a Palo Santo, es una fusta de Sud-america i es una de les 10 fustes més resistents del món.  Les seves propietats mecàniques li confereixen un alt grau de rigidesa en front les cordes i un grip ferm. Es una pua que s’adapta be a tots els estils.

Duresa
Durabilitat
Rapidesa: