Pack de 4 pues Canard 1mm

Aquest Pack conté:

  • 1 pua acrílica de barra 1mm
  • 1 pua acrílica de placa 1mm
  • 1 pua de boix 1mm
  • 1 pua de coco 1mm
Duresa
Durabilitat
Rapidesa: